Levering van methadon

Methadon is een synthetisch geproduceerde opioïde en heeft een pijnstillende werking zonder een roes te veroorzaken. In het kader van de zorg krijgen drugsverslaafden methadon als vervangende stof om hun leven te vergemakkelijken. De gecontroleerde levering van het substituut biedt een uitweg uit de verslaving en een weg terug in de maatschappij.

Concreet werkt de verstrekking zo dat de patiënten in de apotheek verschijnen en de methadon innemen onder toezicht van het gespecialiseerde personeel (visuele referentie). Totdat een verslaafde is aangepast, vindt de inname dagelijks plaats. Drugsverslaafden die de sprong naar abstinentie niet maken, hebben echter langdurige zorg nodig. Als een aantal factoren van toepassing is, kan de arts na "overleg" met de patiënt ook een thuisbevalling voorschrijven, waarbij de patiënt het middel op eigen verantwoordelijkheid zonder verdere begeleiding inneemt.

Lijdt u aan verslaving en wilt u de sprong wagen? Neem gerust contact met ons op.

Gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen