Sinds de start van het concept opleidingsapotheek in oktober 2012 in Westfalen-Lippe zijn AMTS-gekwalificeerde apotheken onderscheiden. De AMTS-managers hebben het curriculum van de Federale Kamer van Apothekers "Medicatieanalyse, Medicatiemanagement als proces" afgerond, de AMTS-seminars doorlopen en medicatieanalyses met patiënten in de apotheek uitgevoerd.

AMTS is het geheel van maatregelen om te zorgen voor een optimaal medicatieproces met als doel medicatiefouten en dus vermijdbare risico's voor patiënten tijdens de behandeling met geneesmiddelen te verminderen.

Gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen

Open chat
Hallo 👋
Wie können wir Ihnen behilflich sein?